ca | es
disgrafic.com

Creació de portals web actualitzables

Des de ja fa un cert temps, hem vist com la demanda constant d’informació a través de la xarxa ha convertit la pàgina web tradicional en un important canal de comunicació. Però la tendència de les eines que utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), en especial Internet, està lluny de quedar-se en això. Els projectes innovadors avancen cap a portals actualitzables, realment dinàmics, que utilitzen aquesta facilitat de comunicació per al desenvolupament conjunt de projectes socials, per a la creació d'entorns de treball en col·laboració.... 

Un portal web és un lloc que té per objectiu oferir informació a l'usuari. Permet l'accés a una sèrie de recursos i serveis, fòrums, blogs, documents, arxius multimèdia, compra electrònica, ...

Principalment estan centrats en un tipus d'informació, pensats per resoldre necessitats específiques, podent ser un centre d'intercanvi d'informació entre generadors i consumidors de contingut.

Aquests entorns basen gran part del seu èxit en la necessitat de continus canvis i actualitzacions. Una estructura lògica i clara, amb una interfície més amable i intuitiva, i un gestor de continguts òptim, permetrà un fàcil manteniment de tot el contingut, assegurant la immediatesa dels canvis i una agilitat en les futures actualitzacions i millores al vostre portal web.

A l’hora, doncs, de fer el disseny web i desenvolupament de l'entorn cal tenir molt present la seva consistència de cara al creixement futur, al manteniment dels seus continguts i a la correcta usabilitat del lloc.

A Disgrafic som especialistes en la creació de pàgines web col·laboratives. Tota la flexibilitat i facilitat d'ús de la nostra plataforma al servei de les vostres necessitats empresarials. Demaneu-nos una demostració de com les nostres solucions us poden ajudar a millorar la vostra experiència online.

Experts en DotNetNuke, el gestor de continguts mes extensible

Disseny pàgines web professional Banyoles - DotNetNuke

Disgrafic ITec SL · Mapa de situació C/ Sant Mer, 10 - 17820 Banyoles - Girona (SPAIN) - Telèfon Tel. (+34) 972 107 677 - (+34) 653 391 064  Formulari de contacte info@disgrafic.com

..