ca | es
disgrafic.com

Disseny Web

Si una web està ben dissenyada, es més senzill que l'usuari pugui accedir a la informació i també és més senzill que l'usuari, de forma intuïtiva, acabi visitant la informació que més ens interessi.

En el disseny i implementació d'una web tenim en compte aspectes molt importants com són: la navegació, la interactivitat, la usabilitat i l’estructura de la informació. Tots aquests aspectes han de ser coherents amb la pàgina web i amb l'objectiu clau que volem que transmeti l'empresa.

Per aconseguir aquestes fites, és important que en els projectes que es realitzin hi participin: el dissenyador, el consultor d’usabilitat i interacció i el programador.

Una imatge clara, entenedora i professional donarà un valor afegit a la pròpia empresa, un salt qualitatiu molt gran que no pot deixar-se perdre.

Creem dissenys per a la seva imatge corporativa, disseny web, presentacions, logotips, papereria corporativa, cartelleria, i tots els elements gràfics necessaris per a una excel·lent comunicació. Creiem fermament que el disseny ha de seguir una pauta de comunicació molt concreta per aconseguir transmetre el missatge adequat als possibles clients.

Webs dinàmiques

La web dinàmica és el tipus de web que dóna més independència al client o usuari en el moment d’actualitzar els continguts i interactivitat amb els seus clients per què els continguts poden ser introduïts per l’usuari a través d’un formulari.

La web dinàmica permet: 

  • Un gran nombre de possibilitats en el disseny i desenvolupament.
  • Que un usuari pugui modificar textos i continguts de la web.
  • Per al seu desenvolupament es poden utilitzar diferents llenguatges de programació.
  • Permet un número infinit de possibilitats i de resultats.
  • Poden realitzar-se íntegrament amb software lliure per reduir els costos.

Cada vegada més, s’utilitzen elements multimèdia com el Flash per a crear webs més animades i que cridin més l’atenció del públic visitant. El disseny dins el gestor de continguts DotNetNuke ho permet i d’altre banda, qualsevol persona pot canviar textos i elements dins la web sense modificar el disseny principal. Tot això sense coneixements de programació i de forma molt fàcil i intuïtiva.

Dissenys per a DotNetNuke

Serveis d'imatge corporativa

DotNetNuke és un gestor de continguts senzill i dinàmic

Disseny pàgines web professional Banyoles - DotNetNuke

Disgrafic ITec SL · Mapa de situació C/ Sant Mer, 10 - 17820 Banyoles - Girona (SPAIN) - Telèfon Tel. (+34) 972 107 677 - (+34) 653 391 064  Formulari de contacte info@disgrafic.com

..